Generatoraggregat

Celec AB har producerat reservkraftanläggningar är generalagent för generatoraggregat från SDMO, Westerbeke, Robin och Genmac. Produktionen av generatoraggregat samt styr- och övervakningsutrustning sker i egen regi med komponenter från kända leverantörer. Tillverkning och projektering av kundanpassade reservkraftanläggningar med effekter upp till flera MVA.

Reservkraftsanläggningar levereras och installeras för stationärt, mobilt och marint bruk