Reservkraft till industri & sjöfart

Reservkraft till Midroc.

414 kVA specialbyggd container med fördelningscentral.

414kVA reservkraftcontainer till Midroc. Containern är specialdesignad för att smälta in i omgivande miljö och är utrustad med träpanel, taktegel samt till och frånluft i takutsprång.


Teknik och kunnande i ständig utveckling

Hårda krav på tillgänglighet, robusta byggnader och tekniska lösningar har gjort Celec till det självklara valet som leverantör av reservkraft vid nybyggnation och uppdateringar av av kraftstationer. Vi har genom åren levererat flertalet containerbaserade reservkraftanläggningar till svenska och internationella kraftstationer.