Reservkraft till industri & sjöfart

Reservkraft till Trollhättan Energi

250 kVA specialbyggd container med fiberskivor

Leverans av reservkraftcontainer till Trollhättan Energi. Containern är designad för ändamålet och är klädd med underhållsfria fiberskivor. Entreprenaden har utförts i samarbete med Emil Lundgren.

Teknik och kunnande i ständig utveckling

Hårda krav på tillgänglighet, robusta byggnader och tekniska lösningar har gjort Celec till det självklara valet som leverantör av reservkraft vid nybyggnation och uppdateringar av av kraftstationer. Vi har genom åren levererat flertalet containerbaserade reservkraftanläggningar till svenska och internationella kraftstationer.