Sveriges Radio

Sveriges Radio (SR) är ett svenskt stiftelseägt och avgiftsfinansierat medieföretag som har till uppgift att bedriva radioverksamhet i allmänhetens tjänst (public service på engelska).Verksamheten ska bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen.


Celec har levererat flertalet styrsystemsbyten reservkraft samt även löpande serviceavtal.