Företaget

Celec - Om företaget

Celec är ett specialistföretag inom området reservkraft med huvudsaklig inriktning  mot statliga inrättningar, landsting och industri. Bolaget har varit verksamt sedan 1947.

Vi erbjuder generatoraggregat, generatorer och komponenter från marknadsledande tillverkare och behärskar såväl den senaste digitala tekniken inom styr- och övervakningssystem, programmering, mekanik som teknik i kombination med stor hantverksskicklighet. Det ger oss möjlighet att erbjuda specialtillverkade anläggningar för elkraft, reservkraft, kundanpassade system och applikationer samt service och underhåll. Projektering och byggnation av elcentraler, fördelningar, ställverk, markskåp sker genom vårt dotterbolag Centralsystem i Falkenberg AB.

Service och reservdelar
Vi tillhandahåller service/underhållsavtal på generatoraggregat över hela Sverige. Vår serviceorganisation utför ombyggnader och reparationsarbeten på generatoraggregat och reservkraftsanläggningar. Våra servicetekniker utför även reparationsarbeten av generatorer. I service ingår även försäljning av reservdelar till generatoraggregat.