Mobil reservkraft

Mobil reservkraft

Vid behov av snabb omställning och hög tillgänglighet är ofta lösningen ett mobilt reservkraftaggregat.  Med ett brett leveransprogram av standardlösningar och specialbyggda mobila enheter, levererar vi ljudisolerade mobila generatoraggregat i storlekar från 10kVA – 2MVA.