Miljö & Kvalitet

Miljö & Kvalitet

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsdirektivet GDPR (General Data Protection Regulation). Detta avser hantering av personuppgifter och omfattar EU. Det nya direktivet ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Mot bakgrund av detta har vi förtydligat vår integritetspolicy som du kan läsa här.

Celec är certifierade enligt FR2000 vilket omfattar arbetsmiljö, kvalitet och miljö. Verksamhetsledningssystemet ansluter till kraven för ISO 9001 och ISO 14001. Celec är även registrerade i TransQ, Achilles Power Tech och Achilles UNCE.