Styrsystem för reservkraft       

Styrsystem för reservkraft

Celec levererar styrsystem och automatiklösningar för både nya och äldre anläggningar. Vi utför även "Retrofit" d v s uppgraderingar av äldre system tex från IPC+, DEIF eller av PLC moduluppbyggda lösningar till moderna framtidsäkrade system


Vi är specialiserade inom området integrerade systemlösningar för reservkraft till bl a sjukhus, banker, industri och sjöfart, där vi utför projektering, implementering och migrering mellan olika plattformar. Vi åtar oss inom detta område även konsultuppdrag. Hantering av komplexa system med allt från enkel manuell start, styrning och övervakning av större anläggningar med möjlighet till fasning av flera nät, parallelldrift av generatorer samt fjärrövervakning/styrning.