Service & Underhåll

Serviceavtal för säkerhets skull

Ett serviceavtal skapar trygghet 
Ett driftstopp kan orsaka stor skada och höga kostnader. Med ett serviceavtal får du kontinuerligt underhåll och snabb service om ett fel uppstår. Vi utför service, underhåll och reparationsarbeten på elektriska, mekaniska delar samt styr- och övervakningssystem. 
 
Anläggningskontroll

Vi har utarbetat ett omfattande program för service vilket täcker kontroll av av alla primära delar i anläggningen. Vårt serviceprogram inkluderar säkerställande av anläggningens funktion. Med kunskap och erfarenhet hanterar vi komplexa system med flertalet maskiner i parallelldrift samt olika typer av styrsystem.


Vad gör vi
Vid varje servicetillfälle upprättas provningsprotokoll vilka arkiveras samt skickas till vår uppdragsgivare efter utfört arbete. Samtliga tekniker har kompetens att avhjälpa eventuella fel redan på plats. Vi utvärderar er anläggning och ger er förslag på lämplig omfattning av avtal. Vid service av anläggningen ingår protokollförd provdrift, batterikontroll, byte av bränslefilter, oljefilter samt vi behov även byte av av luftfilter. Förbrukad olja, filter och annan utrustning tas om hand för destruktion. Celec använder endast filter, oljor och glykol av högsta kvalitet.