Reservkraft till sjukhus Bravida

Bravida är ett installations- och serviceföretag med cirka 9000 anställda på fler än 160 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bravida levererar specialisttjänster och helhetslösningar inom flera teknik-och tjänsteområden. Tjänsteområdena innefattar design, projektering,installation, drift och underhåll.


Celec har i samarbete med Bravida levererat reservkraft till sjukhus samt reservkraftcontainers.