Marina generatoraggregat till försvarsmakten

FMV

Försvarets materielverk (FMV) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Försvarsdepartementet och har till uppgift att anskaffa, vidmakthålla, destruera och kassera materiel och förnödenheter på uppdrag av Försvarsmakten samt inom detta område biträda Försvarsmakten i fråga om långsiktig materielförsörjningsplanering och materielsystemkunskap.


Celec har levererat i huvudsak marina generatoraggregat till den Svenska marinen. Vi har även varit delaktiga i leveranser till flera minröjningsfartyg.