Reservkraft till Granitor Sverige och Midroc International.

Midroc Sverige bildades 1996 och har verksamhet inom områdena fastighet, bygg, industri och miljö. Gruppen har 2 600 anställda i 13 rörelsedrivande bolag och för 2011 uppgick omsättningen till 3,6 miljarder kronor. Huvuddelen av verksamheten är förlagd till Norden, men finns även permanent representerat i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Polen, Sydafrika, Saudi Arabien och Indien.


Celec har levererat Powerplants till Midroc International samt reservkraftanläggningar och reservkraftcontainers till Midroc Sverige.