Reservkraft till Svenska kraftnät

Svenska kraftnät, formellt Affärsverket svenska kraftnät, är ett statligt affärsverk som förvaltar svenska statens stamnät för elkraft och är systemansvarig myndighet för elförsörjningen i Sverige. Dessutom är Svenska kraftnät landets elberedskapsmyndighet, samt har i uppdrag att främja dammsäkerheten.


Celec har levererat reservkraftcontainer till Svenska Kraftnät projekt sedan 2011 då vi fick ett ramavtal. Leveranserna har varierat i storlekar från 20kVA upp till MVA effekter.