Byte av styrsystem till reservkraft på Sveriges Radio

Sveriges Radio (SR) är ett svenskt stiftelseägt och avgiftsfinansierat medieföretag som har till uppgift att bedriva radioverksamhet i allmänhetens tjänst (public service på engelska).Verksamheten ska bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen.


Celec har till Sveriges Radio levererat flertalet styrsystemsbyten till reservkraft samt även löpande serviceavtal.