Reservkraft till Vattenfall

Vattenfall AB bildades 1992 genom att affärsverket Vattenfall (Statens vattenfallsverk) ombildades till aktiebolag, som en förberedelse för avregleringen av elmarknaden som genomfördes 1996. Vid samma tidpunkt bildades affärsverket Svenska Kraftnät som övertog stamnätet.


Celec har levererat reservkraftcontainers till Ellevio´s mottagningsstation i Högdalen samt en specialbyggd reservkraftcontainer för service och underhåll till Ringhals kärnkraftverk.